Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện này áp dụng cho việc sử dụng website và các dịch vụ được cung cấp bởi cổng game 8US Games. Bằng việc truy cập và sử dụng website, người dùng đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.

Điều kiện sử dụng

Người dùng phải đủ 18 tuổi trở lên để đăng ký và sử dụng dịch vụ của cổng game 8US Games.

Người dùng không được phép sử dụng website và dịch vụ với mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hack, phá hoại dữ liệu, truyền bá thông tin sai lệch hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Đăng ký tài khoản

Khi đăng ký tài khoản, người dùng phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật.

Người dùng chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình, cũng như hoạt động diễn ra trong tài khoản đó.

Người dùng phải thông báo cho 8US Games ngay lập tức khi phát hiện trường hợp truy cập trái phép vào tài khoản.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên website, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, mã nguồn, thuộc quyền sở hữu trí tuệ của 8US Games hoặc đối tác cấp phép.

Người dùng không được phép sao chép, phát hành, sửa đổi, tạo ra tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng nội dung trên website mà không có sự đồng ý bằng văn bản của 8US Games.

Rủi ro và trách nhiệm

Người dùng sử dụng website và dịch vụ của 8US Games hoàn toàn tự nguyện và chấp nhận mọi rủi ro liên quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc tác động tiêu cực nào phát sinh từ việc sử dụng website và dịch vụ.

Giới hạn trách nhiệm

8US Games không đảm bảo rằng website và dịch vụ hoạt động không gián đoạn, an toàn, không có lỗi hoặc vi rút.

Trong phạm vi cho phép của luật pháp, 8US Games từ chối mọi trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc phạt nào do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website và dịch vụ của 8US Games.

Bảo mật thông tin

8US Games cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng và sử dụng chúng chỉ với mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tuân thủ các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thay đổi điều khoản và điều kiện

8US Games có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào của điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Người dùng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra điều khoản và điều kiện để cập nhật những thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng website và dịch vụ sau khi thay đổi điều khoản và điều kiện được đăng tải sẽ coi như người dùng chấp nhận những thay đổi đó.

Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và giải quyết theo luật pháp của Việt Nam.

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến điều khoản và điều kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam

Bằng việc sử dụng website và dịch vụ của 8US Games, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trên. Chúng tôi mong bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và an toàn khi tham gia cổng game 8US Games.